Dijkstra Brekelmans

.Dijkstra Brekelmans

M.A.C.J. (Mieke) Brekelmans MMI

Mieke Brekelmans begon haar carrière in de gezondheidszorg binnen de Reinier van Arkel groep, sector psychiatrie, te Vught. Zij werkte ondermeer 10 jaar binnen de klinische psychotherapie. Als manager verliet zij deze organisatie en maakte na 20 jaar, in1998, de overstap naar de Vlasborch, centrum voor mensen met een visuele handicap te Vught.

Binnen de Vlasborch, centrum voor mensen met een visuele handicap, was zij manager van de vijf locaties in de sectoren Verpleeg&Verzorging en Gehandicaptenzorg, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en inhoudelijke en kwaliteitontwikkeling. Zij is Master of Management and Innovation en heeft ondermeer de Vlasborchmethode© ontwikkeld.

Vanaf 2001 werkte zij parttime als organisatieadviseur. Vanaf 2008 richt zij zich voornamelijk op het ondersteunen van organisaties als zelfstandig gevestigd organisatiecoach. Zij werkt vanuit de systeemvisie en helpt organisaties bij het oplossen en voorkomen van stagnatie of bij verandering- en implementatieprocessen door in dialoog met de individuele directies en managers en/of groepen en eenheden, te analyseren, richten en inrichten van hun bedrijfsprocessen op basis van transactioneel samenwerken.

Zij baseert zich daarmee ondermeer op het ZorgCultuurModel. Zie ook www.zorgcultuuurmodel.nl

Leiderschapsstijl: niet bazig wel pittig.